Velocitat del Vent (km/h) divendres setembre
   setembre    2021