Temperatura
25.2°C      
Temperatura Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
     Humitat Relativa
41% 1% 
Humitat Relativa Info
Còmode sense preocupacions.
       Sensació real
24.9°C -0.3° 
Sensació real Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version