Temperatura
25.7°C -0.1° 
Temperatura Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
     Humitat Relativa
61%   
Humitat Relativa Info
Còmode però vés amb compte amb l'augment de la humitat en els mesos més càlids.
       Sensació real
25.9°C +0.2° 
Sensació real Info
Calent, una mica de ventilació o refrigeració durant els mesos més càlids.
CanvasJs.com v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version