Temperatura
24.2°C 0.1° 
Temperatura Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
     Humitat Relativa
59%   
Humitat Relativa Info
Còmode però vés amb compte amb l'augment de la humitat en els mesos més càlids.
       Sensació real
24.2°C  
Sensació real Info
Còmode, sense preocupacions, gaudeix de les condicions confortables.
CanvasJs.com v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version