Qualitat de l'Aire Index Dom: pm10
33
No hi ha implicacions per a la salut
Qualitat de l'Aire PM10
33
PM10 Informació sobre partícules
Les partícules de PM10 poden entrar profundament als pulmons causant problemes respiratoris, malalties pulmonars.
Qualitat de l'Aire NO2
4.6
NO2 Informació sobre gasos
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
SO2 (Air Pollutant)
0.6
L'exposició al SO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
Map

Actualització:dilluns 21 juny 2021 05:00
CSS/SVG/PHP scripts were developed by weather34.com © 2015-2021.. Data Charts compiled with CanvasJs.com v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version.