Oficial QA: Barcelona (Parc Vall d'Hebrón), Catalunya, Spain   ; darrera actualització :   dilluns 28 @ 19:00   IDX: 10533 Status: ok Almanac
Qualitat de l'Aire Dom:   O3     μg/m3
11
Consells de salutNo hi ha implicacions per a la salut
Qualitat de l'Aire PM-10 μg/m3
13
PM-10 Informació sobre partícules

Les partícules de PM10 poden entrar profundament als pulmons causant problemes respiratoris, malalties pulmonars.
Qualitat de l'Aire PM-2.5 μg/m3
30
Pm-2.5 Informació sobre partícules
PM2.5 és una amenaça més gran per a la vostra salut. Els nivells elevats causen problemes respiratoris greus.
Qualitat de l'Aire O3
10.6
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
Qualitat de l'Aire NO2
18.3
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.
Qualitat de l'Aire SO2
1.1
L'exposició al NO2 pot causar irritació als ulls, el nas i la gola, així com nàusees, reaccions al·lèrgiques i mals de cap.