weather34 logo

Consell! fent clic a o a cada mòdul de sensor a Alternativa i Tema del SO La visualització mostrarà les dades de l'historial i la pantalla d'informació de dades de gràfics.